Time is consciousness

Samen filosoferen over de verhouding tussen het bewuste zijn en de ruimte tijd.

Dialectiek en het Godbesef:

Wit – zwart
Koud – warm
Hard – zacht

Worden uiteindelijk als tegenstelling ervaren. Tegenstellingen zijn er om omwille van het evenwicht. Zoals het deel staat tot het geheel, zo staat het tijdelijke tot de eeuwigheid. Zo ook maakt “ons” bewustzijn deel uit van Het Bewustzijn. Wij wanen ons in een zelfstandig licht maar niets is minder waar. Zoals het maanlicht een reflectie is van het zonlicht, is “ons” bewustzijn een afspiegeling van Het Bewustzijn. Out of consciousness betekent dan ook dat we niet alleen bewusteloos raken maar ook het tijdsbesef verliezen en ten prooi vallen aan de zwaartekracht.