Time is consciousness

Samen filosoferen over de verhouding tussen het bewuste zijn en de ruimte tijd.

Definitie van het bewuste en het zijnde:

Het bewuste staat voor de conceptuele informatieve ruimte: de Bewuste Ruimte. Het zijnde staat voor een relatieve "werkelijkheid", het is de Tijd die vanuit een Bewuste Ruimte de werkelijkheid realiseert, tot aan het moment van de constatering blijft deze werkelijkheid voor ons verscholen (het onzekerheidsprincipe van Heisenberg). In de ruimte die de tijd ons biedt ligt onze bewegingsvrijheid. Existentiële vrijheid.

Het tijdsfenomeen gerelateerd aan het Godbesef.:

Zouden we God krenken door mensen die in hem geloven om het idee dat we hebben van God, te vertalen als zijnde het totale Bewustzijn en de menselijke ziel, bezieldheid, als een deel van het totaal Bewustzijn. (ons bewustzijn) Zouden we verder onze hypothese mogen versterken om God te zien als een vorm van onmincreativiteit, een alles creërende/bepalende factor. Dat het totaal Bewustzijn zich openbaart d.m.v. de tijd, het tijdsverloop. Al-wat-is, heel-het-al ook ons zijn, is en wordt bepaald door de tijdwerking. Citaat: (Richard Elliott Friedmann): Vanuit dit perspectief kan men menselijk bewustzijn zien als een element waardoor de mensen in de kern naar het beeld van God geschapen kunnen zijn. Ze zouden het stempel van goddelijkheid dragen, net als de rest van het universum en ze zouden ook het centraal element – Bewustzijn – bezitten dat hen in staat stelt op unieke wijze deel te nemen aan de zich voort zettende goddelijke creativiteit.